نتیجه نظر سنجی

نتیجه نظر سنجی

نتیجه نظر سنجی

  • 1 رای بسیار عالی
  • 2 رای عالی
  • 1 رای خیلی خوب
  • 0 رای خوب
  • 0 رای متوسط
  • 1 رای ضعیف