بوجاری

بوجاری

اخبار   ماشینهای جدا کننده بر اساس اندازه

 ماشین هاي بوجاري متعددي بذور را بر اساس سختی، طول و عرض دانه جداسازي یا درجه بندي می کنند. جداکننده هاي طولی طوري طراحی شده اند که بذور را از نظر اختلاف طول از هم تفکیک می کنند. دو نوع از این ماشین ها در بوجاري بذور، خصوصا در تمیز کردن بذر گرامینه ها و بقولات دانه ریز مورد استفاده قرار میگیرند. این دو نوع شامل جداکننده دانه دار دستی و جداکننده دانه دار سیلندري بوده که در نوع اول از تعدادي دیسک دانه دار استفاده شده که درون سیلندر می چرخند. بذرها ضمن عبور از  روي دیسک ها بذور ریز نامناسب را از بذور گیاهان زراعی که درشت تر هستند ، جدا کرده و بیرون می ریزد.  
پین هایی که بذور را از نظر عرض و سختی جدا می کنند معمولا در صنعت بذر دستگاه درجه بندي نامیده می شوند و عموما براي تفکیک بذور هیبرید غلات به اندازه و شکل هاي مختلف به کار می روند. سه نوع از دستگاه هاي درجه بندی غربال سطحی افقی شیاردار، غربال عمودي شیاردار و غربال استوانه اي در حال حاضر استفاده می شوند.

 

مرجع خبر :
  • 0
  • 0

نظر سنجی

بسیار عالی عالی خیلی خوب خوب متوسط ضعیف نتیجه

ارسال نظرات

CAPTCHA