بوجاری دانه ها

بوجاری دانه ها

اخبار   بوجاری دانه ها

کیفیت حبوبات ، آرد، نان و ماکارونی و ... به خلوص و تمیزی دانه های که در این محصولات مصرف می شود، بستگی دارد. برای کاشت نیز باید از بذر خالص و عاری از بذر علف های هرز، سنگ ریزه، دانه های شکسته یا صدمه دیده ، استفاده کرد. در گذشته کشاورزان با زیر و رو کردن محصول در مقابل باد دانه های گندم را از کاه و کلش جدا می کردند. به عمل جدا کردن ناخالصی ها از مواد بوجاری می گویند. با افزایش محصولات کشاورزی روشهای سنتی بوجاری منسوخ شدند.

برای جدا کردن ناخالصی ها و تمیز کردن محصولات کشاورزی، ماشین های متعددی ساخته شده است. ماشین های بوجاری محصولات دانه ای را  بر اساس خصوصیات فیزیکی یا شیمیایی و ... جدا می کنند. برخی از خصوصیات شامل اندازه، وزن، شکل یا وضعیت هندسی دانه، شکل و بافت سطح، خواص مکانیکی ، خواص الکتریکی، انتقال نور، رنگ و خواص شیمیایی می باشند.

  

  • 0
  • 0

ارسال نظرات

CAPTCHA