کاهش رطوبت آرد

کاهش رطوبت آرد

اخبار   کاهش رطوبت آرد

 رطوبت آرد در حالت استاندارد بین14-12 درصد می باشد. اما در تولید برخی از محصولات نیاز است که رطوبت آرد مقداری کمتر از حالت استاندارد داشته باشد. به همین منظور، شرکت بهین فرایند صدر رطوبت آرد را برای اینگونه شرکت ها با توجه به نیاز آنها کاهش می دهد.

  • 1
  • 1

ارسال نظرات

CAPTCHA